TV
Skip (8)
Bezstarostný ptačí život s OCD - i svatí měli rádi zvířata
Mar 24, 2023
67 views
Episodes
6
Plays
297
Subscribers
0

První verze ve více barvách: https://ugetube.com/watch/bezstarostn%C3%BD-pta%C4%8D%C3%AD-%C5%BEivot-s-ocd-i-svat%C3%AD-m%C4%9Bli-r%C3%A1di-zv%C3%AD%C5%99ata_7dYhcyvzTmjhrkY.html


Zvířata hlásají moc, dobrotu a moudrost boží (F.Spirago - Katolický lidový katechismus)

Ze všech stran se na nás valí jen negativní zprávy. Avšak stále jsou tu i drobné radosti...například v podobě tvorů, kteří nám dělají společnost v dobách dobrých i zlých :-)


Mezi milovníky zvířat najdeme mnoho světců i jiných známých katolíků....například:

Svatý Pius XII. si ochočil samičku stehlíka, kterou zachránil v zahradách Vatikánu (z důvodu zranění křídla). Pojmenoval ji Gretel. Dělala mu společnost, když pracoval dlouho do večera a také při večeřích.

Papež také ubytoval hejno kanárských společníků a bylo známo, že dokonce s hmyzem v zahradách Vatikánu nezachází jinak než s náležitou péčí a soucitem. (zdroj: salon.com)

Papež Pacelli, který tím měl na mysli zejména zvířata porážená pro lidskou spotřebu, žádal, aby se zabránilo „zbytečnému týrání“. V proslovu k pracovníkům jatek v Římě 17. listopadu 1957 Pius XII. připomněl, že na jatka „přicházejí zvířata, která jsou ihned (bohužel) poražena“.

„Jistěže nejde o scénu, která by se nabízela všem, ale bylo by špatné, kdyby někdo považoval zabíjení zvířat nezbytných pro výživu lidstva za odsouzeníhodné. Jistě,“ dodal při té příležitosti Pius XII, „utrpení musí být omezeno na minimum a zbytečná krutost zakázána.“ (zdroj: cirkev.cz)


Slon papeže Lva, Hanno, byl schopen na povel předvádět řadu triků a tanců. Ačkoli sloni jsou v dnešní době nekonvenční volbou pro domácího mazlíčka, Hanno jakožto podívaná se stal se symbolem vznešenosti. Slon, který byl darován papeži Lvu X. (1513–1521) portugalským králem Manuelem I., se objevil na obrazech, sochách, básních, fontánách, keramice a dalších uměleckých dílech. (salon.com)


Kdo jiný by mohl stvořit takové milé společníky lidí než Bůh, který je láska?

Tvorstvo jest zrcadlem, ve kterém se ukazuje Bůh (F.Spirago - Katolický lidový katechismus)


Prosím, připojte se také k veřejným modlitbám růžence každou středu v 18:00 a odporujte tak spolu s dalšími proti zlu ve světě:

https://zemesemodli.cz/


A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duše však zabíti nemohou, ale bojte se spíše toho, jenž může duši i tělo zatratiti do pekla. (Matouš 10:28)


Nezapomeňte na "pobožnost pěti prvních sobot" jak po nás Panna Maria žádala ve Fatimě! https://www.prvnisoboty.cz/


A nezapomeňte vzývat další mocné přímluvce: svatého Josefa a svatého Michaela archanděla!


#zvířata #andulky #ptactvo #ocd #neuróza #papežové #svatí #radost #tvorstvo #pius #XII #benedikt #XVI #svatý #františek #z #assisi #don #bosco #kočky #psi

You must have a Gab account and be logged in to comment.
More from ABNovak
06:05
Wellensittichleben mit Neurose - sogar Heilige liebten Tiere
8 views · a month ago
06:05
Budgie life with neurosis...even saints loved animals #budgie #neurosis...
37 views · 2 months ago
06:05
Bezstarostný ptačí život s OCD - i svatí měli rádi zvířata
67 views · 2 months ago
09:04
Important messages of the Virgin Mary for Apocalypse times!
67 views · 2 months ago
04:46
Mise: JOE / Mission: JOE
100 views · 2 months ago

Modal title